Magdalena Bobola

Home / Team / Magdalena Bobola
Magdalena Bobola

Rejestratorka |

W 2018 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne
– specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia.

Zrealizowane kursy i szkolenia:

2020 rok

  • Manager ds. zdrowego stylu życia

2019 rok

  • Konsultant medyczny – specjalista ds. obsługi pacjenta
  • Podstawy psychopedagogiki starości i starzenia się z elementami promocji zdrowia i pierwszej pomocy
  • Psychologia pracy z podstawami BHP i ergonomii
  • Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją
  • Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji

2018 rok

  • kurs Rejestratorka medyczna

2017 rok

  • Nowoczesne rozwiązania systemowe wykorzystywane w zdrowiu publicznym

Interesuje się tematyką zdrowotną (m.in. happy food, trening mózgu).