Mgr Renata Dobrowolska

Home / Team / Mgr Renata Dobrowolska
Mgr Renata Dobrowolska

Psycholog, Psychoterapeuta |

Ukończyła jednolite 5 – letnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym na kierunku psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2010r. Następnie w latach 2013-2017 uczestniczyła w 4 – letnim szkoleniu w zakresie psychoterapii, rekomendowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzinami oraz dorosłymi. Udziela pomocy głównie w przypadkach:

  • zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń nerwicowych,
  • zaburzeń odżywiania się,
  • zaburzeń zachowania i emocji,
  • kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych,
  • problemów emocjonalno – społecznych.

Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej i narracyjnej. Wykorzystuje też techniki poznawczo – behawioralne. Oferuje:

  • konsultacje – indywidualne, rodzinne lub pary,
  • poradnictwo,
  • psychoedukację,
  • psychoterapię – indywidualną, rodzinną, pary.

W wolnym czasie zajmuje się 1,5 – rocznym synkiem oraz zgłębia świat doznań i przeżyć dziecięcych.