ZA BADANIA LABORATORYJNE OBOWIĄZUJE PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ - Punkt Pobrań nie obsługuje płatności elektronicznych. Potrzebę otrzymania paragonu prosimy zgłaszać PRZED uregulowaniem należności. Punkt Pobrań nie wykonuje badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Poniżej zamieszczamy ceny wybranych badań laboratoryjnych wykonywanych w CM Konsylium. Cennik innych badań nieujętych w spisie dostępny jest na zapytanie telefoniczne w Punkcie Pobrań w godzinach jego pracy. Badania pobieramy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 do 10.15. Wszystkim chętnym pacjentom bezpłatnie pobieramy badanie przesiewowe w kierunku zółtaczki wszczepiennej.

Lp. Badanie Cena
1 Albumina 13,00 zł
2 ALT 10,00 zł
3 Amfetamina w moczu, jakościowo 51,00 zł
4 Amfetamina w moczu, półilościowo 33,00 zł
5 Amylaza Trzustkowa 22,00 zł
6 Amylaza w moczu 13,00 zł
7 Amylaza w surowicy 13,00 zł
8 Anty-CCP 82,00 zł
9 APC- odporność na aktywne białko C 163,00 zł
10 APTT 13,00 zł
11 ASO ilościowo 25,00 zł
12 AST 10,00 zł
13 Beta-HCG 46,00 zł
14 Białko C 130,00 zł
15 Białko całkowite 13,00 zł
16 Białko S 130,00 zł
17 Białko w DZM 13,00 zł
18 Bilirubina bezpośrednia 14,00 zł
19 Bilirubina całkowita 12,00 zł
20 Borelioza IgG 54,00 zł
21 Borelioza IgM 54,00 zł
22 CA 125 47,00 zł
23 CA 15-3 55,00 zł
24 CA 19-9 51,00 zł
25 Chlamydia pneumoniae IgA 79,00 zł
26 Chlamydia pneumoniae IgG 79,00 zł
27 Chlamydia pneumoniae IgM 79,00 zł
28 Chlamydia trachomatis IgG 81,00 zł
29 Chlamydia trachomatis IgM 81,00 zł
30 Chlorki 12,00 zł
31 Cholesterol całkowity 10,00 zł
32 Cholesterol HDL 13,00 zł
33 Cholesterol LDL 13,00 zł
34 CK 16,00 zł
35 CMV (Cytomegalovirus) IgG 55,00 zł
36 CMV (Cytomegalovirus) IgM 55,00 zł
37 CRP ilościowo 21,00 zł
38 D-dimer 47,00 zł
39 Dehydrogeneza mleczanowa 14,00 zł
40 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 85,00 zł
41 Estradiol 38,00 zł
42 Ferrytyna 42,00 zł
43 Fibrynogen 16,00 zł
44 Fosfataza zasadowa 14,00 zł
45 Fosfor nieorganiczny 12,00 zł
46 FSH 34,00 zł
47 FT3 29,00 zł
48 FT4 29,00 zł
49 GGTP 14,00 zł
50 Glukoza (na czczo) 10,00 zł
51 Grupa krwi 50,00 zł
52 HAV przeciwciała IgM 73,00 zł
53 HBc przeciwciała całkowite 89,00 zł
54 HBs antygen 25,00 zł
55 HBs antygen, test potwierdzenia 52,00 zł
56 HBs przeciwciała 37,00 zł
57 HCV przeciwciała 47,00 zł
58 Helicobacter pylori IgG 43,00 zł
59 Helicobacter pylori w kale - antygen 36,00 zł
60 Hemoglobina glikowana 34,00 zł
61 HIV przeciwciała – test przesiewowy 47,00 zł
62 Homocysteina 92,00 zł
63 Kał – pasożyty (1ozn.) 18,00 zł
64 Kreatynina 12,00 zł
65 Kwas moczowy 10,00 zł
66 Kwas moczowy w moczu 16,00 zł
67 LH 34,00 zł
68 Lipaza 34,00 zł
69 Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 105,00 zł
70 Magnez 12,00 zł
71 Mocz – badanie ogólne 12,00 zł
72 Mocz posiew 35,00 zł
73 Mocznik 12,00 zł
74 Morfologia (pełna) 25,00 zł
75 Morfologia (podstawowa) 12,00 zł
76 Narkotyki panel w moczu, jakościowo 65,00 zł
77 OB 10,00 zł
78 P/c. odpornościowe (Coombsa) 42,00 zł
79 P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 110,00 zł
80 P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 110,00 zł
81 P/c. p. endomysium, retikulinie IgA 92,00 zł
82 P/c. p. endomysium, retikulinie IgG 92,00 zł
83 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG 138,00 zł
84 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM 138,00 zł
85 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 120,00 zł
86 Płytki krwi 19,00 zł
87 Posiew kału w kierunku chor. Pałeczek Salmonella, Shigella, Yersinia, EPEC, E.Coli i inne 65,00 zł
88 Potas 9,00 zł
89 Progesteron 35,00 zł
90 Prolaktyna 35,00 zł
91 PSA całkowity 45,00 zł
92 PSA wolny 65,00 zł
93 PT (INR) 13,00 zł
94 Retikulocyty 21,00 zł
95 RF ilościowo 29,00 zł
96 RF jakościowo 14,00 zł
97 ROMA (Ca125+HE4+ROMA) 143,00 zł
98 Rozmaz krwi 12,00 zł
99 Różyczka IgG 45,00 zł
100 Sód 9,00 zł
101 T3 27,00 zł
102 T4 27,00 zł
103 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 28,00 zł
104 Testosteron 32,00 zł
105 Toksokaroza IgG 117,00 zł
106 Transferyna 44,00 zł
107 Trójglicerydy 13,00 zł
108 TSH 27,00 zł
109 Wapń całkowity 12,00 zł
110 Wapń w DZM 14,00 zł
111 Wapń w moczu 14,00 zł
112 Żelazo 12,00 zł
113 Hormon wzrostu 46,00 zł
114 HSV( wirus opryszczki) 1 GG 117,00 zł
115 HSV( wirus opryszczki) 1 IG90 117,00 zł
116 ALLO przeciwciała odpornościowe 42,00 zł
117 ACCP 82,00 zł
118 ATG 43,00 zł
119 TPA 217,00 zł
120 TPS 107,00 zł
121 AECA 124,00 zł
122 AFP 43,00 zł
123 SCC 137,00 zł
124 Kał (Ameb) 65,00 zł
125 LDA 14,00 zł
126 GLDA 33,00 zł
127 DHT 82,00 zł
128 CEA (antygent karanoembrionalny) 47,00 zł
129 Estradiol wolny 60,00 zł
130 ALP (fostaza alkaliczna) 14,00 zł
131 SHBD 88,00 zł
132 posiew moczu 38,00 zł
133 ACTH 50,00 zł
134 Aldosteron 82,00 zł
135 AFP (alfa-fetoproteina) 43,00 zł
136 APO A1 78,00 zł
137 APO A2 104,00 zł
138 APOB 78,00 zł
139 AMH 196,00 zł
140 ASO ilość 25,00 zł
141 TIBC 25,00 zł
142 TT (czas trombinowy) 14,00 zł
143 Czynnik reumatoidalny RF IgA 169,00 zł
144 Czynnik reumatoidalny RF IgG 78,00 zł
145 Czynnik reumatoidalny RF IgH 78,00 zł
146 DHEA (dehydroepiandr) 91,00 zł
147 Insulina 44,00 zł
148 krew utajona (kał) 23,00 zł
149 ANA 65,00 zł
150 ATPO 47,00 zł
151 TRAB 132,00 zł
152 Toksoplazmoza IgG 40,00 zł
153 Toksoplazmoza IgM 40,00 zł